Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé mívají na realitu různé názory, které se kromě jiného liší v míře, do jaké se přibližují pravdě. A pravda je shoda poznání či jeho artikulace se skutečností. Vždycky mě zajímaly zákonitosti bytí, jak je uspořádáno a jaký je jeho účel a smysl, a pokouším se je poznat tak, abych co možná nejvíc eliminoval omyly vznikající z nedokonalosti poznání.

Tyto stránky jsem vytvořil pro shromáždění a průběžné doplňování svých textů pojednávajících nejen o metodě poznávání skutečnosti. A umisťuji na ně po přeložení i některé texty slovenských autorů (zejména Emila Páleše), které považuji za důležité. Mým přáním je, aby vám články, které tu najdete, poskytly inspiraci k rozvinutí vlastních myšlenek. Neskromně jsem usoudil, že nechat je nadále v šuplíku (tedy ve složkách počítače) by mohlo být chápáno jako zakopání hřiven "služebníkem neužitečným".

Nazval jsem je Svobodná mysl, protože samostatné a nezávislé myšlení je o to potřebnější, oč je vzácnější. Takové myšlení není samozřejmostí, nedostáváme je zadarmo, ale vzniká teprve jako výsledek určitého úsilí. Svobodná mysl je svobodná právě tím, že je osvobozena mj. od vlastních noetických předsudků a obraz reality zkreslujících subjektivních preferencí.

Ale o tom se dočtete víc právě na těchto stránkách, zejména v rubrice Jak sám sobě nezaclánět. Přeju inspirativní počtení.

 

Novinky:

 

Poznámka:

V úvodním obrázku jste jistě poznali templářskou jízdu. Řád Chudých rytířů Krista a Šalamounova chrámu byl založen v roce 1118 k ochraně poutníků do Svaté země, protože byli napadáni, okrádáni a vražděni muslimskými bandity. I dnes je třeba křesťanskému světu ochrany před agresivním islámem a těmi, kdo mu pomáhají ovládnout imigrací dobytá území.

 

Modlitba templářských rytířů: Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.

Neboli: Ne nám, Pane, ne nám, ale Svému Jménu dej slávu.